Over ons

ADM-Solutions zorgt voor oplossingen rond digitale documentenflows in uw organisatie. Onze geïntegreerde oplossingen zijn gebaseerd op archivering, datacaptatie, document management en workflows. De laatste 15 jaar hebben we de kennis opgebouwd om een competitieve meerwaarde te kunnen bieden aan KMO’s, overheden, accountants en notariaten via diverse oplossingen die marktspecifiek zijn. Wij kennen de markt en uw vragen en willen u graag bijstaan om uw digitale partner te worden.

Verticale markten

finance.jpg

Accountant - Boekhouding

Elk accountancy kantoor zit met dezelfde uitdagingen, enerzijds wil men het verwerken van facturen automatiseren om de efficiëntie te verhogen en anderzijds wil men alle type documenten archiveren op een legale manier om tijd te besparen. En men wil uiteraard ook 24/24 documenten kunnen delen met de cliënt. Daarnaast willen accountancy kantoren zich ...

indistry.jpg

Industrie

Gekende termen binnen deze sector zijn de volgende: kostenbesparingen, productiviteitsverbetering, reductie van de doorlooptijden, korte voorbereidingstijden Hierdoor heeft/hebben de industrie/productiebedrijven nood aan projectopvolging en een duidelijke overzicht van alle documenten (documentbeheer). Ook hun administratieve cel vraagt om het automatisch verwerken van de facturen.

logistic.jpg

Logistiek

Een logistiek bedrijf heeft veel inkomende papieren documenten ter verwerking.

Er zijn 3 belangrijke type documenten:

  • Inkomende papieren doucmenten: CMR, leveringsbon, aankooporder, fax, rijbewijs, verzekering, factuur, ...
police.jpg

Politie

Politiezones merken steeds meer het belang van informatisering. Elke zone wil alle documenten goed archiveren, men spreekt hier immers over gerechtelijke documenten die verplicht zijn om gedurende enkele jaren bijgehouden te worden

sme.jpg

Overheid

Op basis van onze diverse samenwerkingen met diverse overheden zoals steden en gemeenten, OCMW’s, en andere publieke organisaties hebben we onze oplossingen specifiek aangepast aan hun wensen.
Belangrijke uitdagingen Lagere administratieve kosten

government.jpg

KMO

Elke dag creëert  of ontvangt uw bedrijf tientallen tot zelfs duizenden documenten. Deze brieven, contracten, overeenkomsten, techische tekeningen e-mails, faxen, enz. zijn geprint, opgeslagen en worden vaak gedeeld met het team.

Oplossingen

knowledge.jpg

Capture to Knowledge

Wij voorzien in geintegreerde oplossingen om uw scans te transformeren naar kennis. Er zijn 4 modules in ons kennis gebasseerde framework::

Scanning, OCR & IDR, Digital Archive ,Searching documents

invoice.jpg

Factuurverwerking

Met onze intelligente factuurextractie oplossing is het mogelijk om automatisch gegevens, aanwezig op een factuur, te extraheren en dit tot op (optioneel) lijnniveau. Onze oplossing werkt free form, dwz. dat onze oplossing intelligent zoekt naar alle noodzakelijke

mail-box.jpg

Postverwerking

De ‘Digitale Postkamer oplossing’ bevat de totaliteit van alle documenten die het bedrijf binnenkomen via e-mail of fax, reeds bestaande documenten afkomstig van servers of archieven alsook de inkomende mails die nog gedigitaliseerd moeten worden.

management.jpg

DMS

Document management is op zich een vaag begrip. Er zijn heel veel documenten en mogelijke oplossingen om deze te archiveren. Zo bestaan er op vandaag twee grote stromingen binnen de document management wereld:

  • archiveren op mappenstructuur
  • archiveren op basis van meta-data
email.jpg

E-Mail management

Dankzij onze oplossingen kan belangrijke inhoud uit binnenkomende en uitgaande e-mails gericht en gebeurtenisgerelateerd in de lopende bedrijfsprocessen worden opgenomen én manueel, semi-automatisch of volledig automatisch gearchiveerd worden.E-mails bevatten vaak bedrijfskritische informatie. 

Neem contact met ons op

Neem contact op vandaag!

Heb je vragen? Neem contact met ons op vandaag om met een deskundige te praten.

ADMS BVBA Leiekaai 25A - 9000 Gent (BE)
+32 9 269 99 66
info@adm-solutions.eu